Shop

Oficijalni grb društva

  • Hrom u kombinaciji sa bojama kluba;
  • Perforacije za šrafove;
  • Prečnik 7.5 cm;
  • Cena: 10€

Vezeni Prišivač društva

  • Prečnik 7cm;
  • Cena: 3€

Vezeni Prišivač Vespasian

  • Prečnik 8cm;
  • Cena: 2€

Vezeni prišivač Piaggio

  • Prečnik 6cm;
  • Cena: 2€

Uskoro još proizvoda!